Tehnička podrška

Klijent je kod nas uvijek u središtu pažnje i zato je našim klijentima na raspolaganju najbolja moguća podrška iskusnog tehničkog osoblja.

Značajan dio usluga i prodaje predstavljaju obuke na opremi Mitsubishi Electric, HMS i Kepware. Vjerujemo da je na taj način moguće uspješno smanjiti ukupne troškove nabave i održavanja opreme za automatizaciju. Ako imate potrebu za obuku i treninzima, kontaktirajte nas preko info@inea.hr.

Za specifična tehnička pitanja kontaktirajte nas preko telefona +385 1 3694 003 (ili 001) ili preko info@inea.hr. Na sajtu MyMitsubishi moguće je pronaći uputstva oko upotrebe opreme i ostalo.