OPC Router /// inray industriesoftware

Stalna optimizacija i automatizacija proizvodnih procesa ključni je faktor za postizanje kvalitete proizvoda, efikasnosti proizvodnje kao i poslovnog uspjeha. 

OPC Router zamjenjuje stare komunikacijske puteve i nudi potpunu integraciju PLC-ova, PCS (procesnih kontrolnih sistema), SCADA, MES, SQL servera, printera, e-mail servera i ERP sistema. OPC Router kao centralna komunikacijska platforma nudi automatiziranu razmjenu podataka uz integraciju svih sistema i izoliranih aplikacija od nivoa senzora pa do clouda.

Uz prikupljanje podataka iz vaših procesa, imate neprekidan pregled nad vašim proizvodnim pogonom. Mogući načini upotrebe su gotovo neograničeni i mogu biti implementirani sa vaše strane - mi vam nudimo sveobuhvatne obuke za različite načine upotrebe i aplikacije.

Na ovom linku (klik) možete dobiti demo verziju OPC Routera.

OPC Router

OPC Router kao softverski alat povezuje različite industrijske sisteme preko moćnih komunikacijskih plug-ina konektora. Kao centralna komunikacijska platforma, OPC Router osigurava razmjenu podataka između PLC-ova, baza podataka, MES i SAP sistema, Excel alata i mnogih drugih sistema. Preuzimanje podataka je pokrenuto prema određenim vremenskim točkama ili događajima. Nema ograničenja oko broja korisnika, tag-ova, prijenosa i povezanih sistema.

OPC Router je jednostavan za upotrebu. Kreiranje veza je moguće preko "Drag-and-Drop" načina. Ako želite povezati uređaje iz proizvodnog nivoa (recimo PLC) i nivoa odlučivanja (npr. SAP sistem), potrebno je definirati izvor podataka i cilj, pretražiti i izabrati svoje tag-ove i definirati okidač. OPC Router omogućuje automatiziranu razmjenu podataka i djeluje kao srednja softverska oprema/centralna komunikacijska platforma za sve vaše sisteme i samostalna rješenja.

OPC Router nudi:

 • Standardizirano sučelje za razmjenu podataka
 • Suvremeni komunikacijski medij za projekte Industrije 4.0
 • Implementiranje različitih tipova veza pomoću snažnih modularnih plug-in konektora
 • Snimanje procesnih vrijednosti, podataka o proizvodnji, vrijeme zastoja/mirovanja i razlog greški za optimizaciju proizvodnje
 • Povezanost za kontrolu incidenata između automatiziranih sistema
 • Korisniku prijateljsku konfiguraciju za kreiranje individualnih veza i preuzimanje podataka
 • Vizualnu konfiguraciju sa moćnim monitoringom i visoko pouzdanim renderiranjem
 • Jasno grafičko sučelje za potpuni pregled i jednostavno razumijevanje svih veza u svakom trenu
 • Statusni displej za kontrolu aktivnih prijenosa podataka i pregled stvarnih vrijednosti

Funkcije OPC Routera

Prenos predmeta

Izvor i cilj

Prijenos podataka obuhvaća izvor i ciljne destinacije unutar OPC Routera. Uključena su polja podataka sa funkcijama za pisanje i čitanje. S obzirom na relevantne međusobno povezane sisteme opseg konfiguriranja izvora i ciljnih destinacija može varirati.

Homogenost izvana - heterogenost iznutra

Unutar konfiguriranja OPC Routera prijenos podataka sažima povezane sisteme u jednostavan blok ulaznih i izlaznih podataka. Funkcije su tretirane jednako nezavisno na činjenicu da svaki povezani sistem može imati vrlo individualne karakteristike.

Aktivirajuće funkcije

Funkcije podsticanja

Okidači određuju vrijeme izvršenja veze za prijenos podataka. Različiti okidači mogu biti upotrjebljeni za te veze nezavisno od tipa prijenosa podataka. Unutar svake veze mogu biti upotrjebljeni brojni okidači zajedno sa »AND/OR« vezama.

Pretraživanje

Pretraga i pretraga polja podataka

Način pretraživanje omogućuje jednostavnu konfiguraciju polja podataka kod uspostavljanja prijenosa podataka između dva uređaja. Mehanizmi pretraživanja mogu varirati prema sistemu i plug-in konektorima koji su na raspolaganju.

Strukture za čitanje

Brojni plug-in konektori koji su na raspolaganju za OPC Router, nude jednostavno pretraživanje i selekcijske alate za identifikaciju relevantnih polja podataka bez potrebe o specifičnom znanju o nerazdvojnim sistemima. Korisnik može jednostavno pretraživati po podacima. Strukture izvornih podataka mogu varirati prema specifičnim plug-in konektorima.

Plug-in konektori

 • Implementacija komunikacije između različitih sistema je realizirana pomoću plug-ina
 • Svaki plug-in je konfiguriran prema specifičnima zahtjevima izvora podataka i ciljnog sustava
 • Za realizaciju projekata potrebna je licenca plug-ina koji su potrebni za vašu aplikaciju
 • OPC Router serverska licenca odgovara za broj podatkovnih točaka i veza koliko je potrebno
 • Za posebne zahtjeve OPC Router može biti dizajniran u modularnom načinu
 • Realizacija projekta automatizacije i razmjena podataka može biti realizirana "korak-po-korak" bez programiranja

Klikni na pojedinačni Plug-In za više detajla.

Više informacija o OPC Ruteru možete naći na ovom linku.

Na ovom linku (klik) možete dobiti demo verziju OPC Routera.

Poziv na suradnju!

Na različitim razinama industrijske automatizacije i kontrole procesa uključeni su različiti partneri – od dobavljača opreme, sistem integratora, projektanta do održavanja i krajnjeg korisnika uređaja. INEA CR svim uključenim partnerima nudi tehničku podršku i periodične obuke. Ako imate prijedlog o bilo kakvom obliku suradnje, molimo javite nam se!

Kontaktirajte nas