MAPS SCADA kontrolni sistemi

Mitsubishi Electric zajedno sa proizvodom MAPS Scada omogućuje inženjering životnog ciklusa, SCADA rješenja, HMI vizualizaciju, ALARM menadžment i ostala rješenja za izveštavanje koja pomažu korisnicima smanjiti ukupne troškove vlasništva.

Šta sve MAPS SCADA nudi?

Menadžment životnog ciklusa

 • nudi potpuno integrirano rješenje upravljanja proizvodnje
 • do 50 % smanjenje troškova i napora inženjiringa životnog ciklusa
 • MAPS obuhvata čvrsto integrirane SCADA i PLC rješenja izgrađena oko prekonfiguriranih i testiranih inženjerskih biblioteka sa ugrađenim dijagnostičkim alatima i alatima za održavanje i integriranim mogućnostima upravljanja dokumenta

"Wizard" pristup

 • automatsko generirani PLC i SCADA projekti za manji inženjirski napor
 • "Wizard" pristup MAPS-a zahtijeva manje vremena za dizajniranje i konfiguraciju projekata

Siguran udaljeni pristup

 • moderna komunikacijska rješenja, koncepti udaljenog pristupa i fleksibilni menadžment podataka omogućuju operatorima vizualizaciju svih dijelova pogona sa centralne lokacije u bilo kojem trenutku
 • svi zahtijevani podaci su automatski arhivirani
 • Windows sigurnost obezbjeđuje pristup samo autoriziranim osobama

Integrirana SCADA i PLC rješenja

 • MAPS donosi integrirana SCADA i PLC rješenja oko prekonfiguriranih i testiranih inženjerskih biblioteka sa ugrađenima potpunima alatima za dijagnostiku održavanja i mogućnostima upravljanja dokumentima

Standardiziran pristup projektima

 • sa predefiniranima i korisnički podesivim PLC funkcionalnim blokovima i pridruženom SCADA grafikom koja je bazirana na međunarodnim S88 i S95 standardima, MAPS nudi smanjeno vrijeme i napor u fazi testiranja, dizajniranja i puštanja u rad automatizacijskih projekata

Jedna točka konfiguriranja, primjene i upravljanja

 • MAPS rješenje je strukturirana jedna točka konfiguriranja
 • MAPS Enterprise Manager nudi brzu konfiguraciju inženjerskog dizajna, SCADA i PLC projekte i stalno upravljanje životnim ciklusom automatizacije

Smanjeni troškovi inženjeringa

 • inženjering, puštanje u rad i troškovi održavanja mogu biti značajno smanjeni pomoću MAPS prethodno sastavljenih modula ili forma (automatizacijski elementi kao što su pumpe, ventili, cisterne i mjerači protoka)
 • s obzirom na procese prikazanim na kontroleru, prethodno sastavljene forme uključuju alarme, grafički prikaz, prikupljene podatke, listu svih digitalnih/analognih ulaza i izlaza
 • rezultat je efikasan PLC program - kontrolna aplikacija procesa sa svim parametrima
 • moguće je napraviti i forme prema zahtjevu korisnika

Windows sigurnost

 • Windows sigurnost osigurava da samo autorizirane osobe imaju pristup sistemu

Automatsko generirani izvještaji

 • MAPS nudi generiranje I/O mape, i PLC i SCADA konfiguracije oznaka
 • reporti su generirani iz baze podataka koja uvijek odražava trenutni status električne konfiguracije i konfiguracije instrumenata

Usaglašenost sa FDA smjernicama

 • MAPS nudi 21CFR11 režim za kreiranje projekata koji su usaglašeni sa "Title 21 CFR Part 11" - sa kodeksom savjesnih propisa koji se bavi sa smjernicama FDA za elektronske zapise i potpise
 • za projekte koji trebaju biti usaglašeni sa tim FDA standardima, 21CFR11 režim može biti omogućen, a sigurnost implicitno konfigurirana i implementirana (uključuje vrijednosti za provjeravanje)

Poziv na suradnju!

Na različitim razinama industrijske automatizacije i kontrole procesa uključeni su različiti partneri – od dobavljača opreme, sistem integratora, projektanta do održavanja i krajnjeg korisnika uređaja. INEA CR svim uključenim partnerima nudi tehničku podršku i periodične obuke. Ako imate prijedlog o bilo kakvom obliku suradnje, molimo javite nam se!

Kontaktirajte nas