Industrijski kompjuteri MELIPC

Industrijski kompjuteri MELIPC nude nove mogućnosti na području EDGE Computing-a, koordinacije IT razine i kontrole uređaja pomoću robusnih i fleksibilnih funkcija. Koncept MELIPC industrijskog kompjutera omogućuje kontrolu uređaja u realnom vremenu i prikupljanje i analizu podataka između IT nivoa i proizvodnog pogona. Softverski dio EDGE Computing-a predstavlja Edgecross platforma. Na osnovu brze komunikacije CC-Link IE Field i brzog procesiranja, MELIPC nudi prediktivno održavanje, kontrolu u realnom vremenu i poboljšanje kvaliteta na proizvodnoj razini.

MELIPC MI5000

 • MI5000 u isto vrijeme radi na VxWorks operacijskom sustavu sa determinističkim performansama za kontrolu uređaja i prikupljanje podataka te na Windowsima za prikaz rezultata analize prikupljenih podataka
 • razmjena podataka između Windows i VxWorks operacijskog sistema provodi se preko namjenske mape za dijeljenje i memoriranje
 • istovremeni rad dva operacijska sistema omogućuje kontrolu uređaja i procesiranje informacija na jednom modulu, za što su ranije bili potrebni kompjuter i namjenski uređaj
MELIPC MI5000

MELIPC MI3000

 • MI3000 povezuje proizvodni pogon i IT sustave u realnom vremenu i nudi odgovor na potrebe pametnih proizvodnih pogona
 • pored analitike/dijagnostike prikupljenih podataka pomoću HMI funkcija nudi i vizualizaciju aktivnosti na razini proizvodnih procesa
 • postoji u dvije verzije - 15 (XGA resolucija) i 21,5 inča (Full HD resolucija)
 • glavna memorija - 8GB, interna memorija - 64 GB
 • Windows® 10 IoT Enterprise 2016 LTSB (64 bit) operacijski sustav
 • Intel® Core™ i3-6100U 2.30GHz (Dual Core) glavna procesorska jedinica
MELIPC MI3000

MELIPC MI2000

 • kao komunikacijski prolaz omogućuje IoT koncept na razini proizvodnog pogona
 • Intel® Core™ i3 CPU nudi analitiku/dijagnostiku/monitoring prikupljenih podataka što omogućuje poboljšanje kvalitete proizvodnih procesa
 • pored USB3.0 i RS232/422/485 konektora kompjuter je opremljen sa HDD/SSD utorom od 2,5 inča i PCI Express®/PCI utorom
 • pomoću povezivosti CC-Link IE Field Network mreže na PCI Express® slot, MI2000 modul može raditi kao CC-Link IE Field master ili lokalna stanica 
 • MI1000/MI2000 rade bez ventilatora, zamjena i čišćenje nije potrebno
MELIPC MI2000

MELIPC MI1000

 • opremljen sa Windows operacijskim sistemom, kao komunikacijski Gateway omogućuje IoT koncept na razini proizvodnog pogona
 • štedljiv Intel® Atom™ E3826 procesor nudi kompjuterske funkcije
 • u kompaktnom modulu su uključeni USB2.0 i serijski RS232/RS485 ulazi
 • MI1000/MI2000 rade bez ventilatora, zamjena i čišćenje nije potrebno
Opremljen sa Windows operacijskim sistemom, kao komunikacijski Gateway omogućuje IoT koncept na razini proizvodnog pogona
štedljiv Intel® Atom™ E3826 procesor nudi kompjuterske funkcije
u kompaktnom modulu su uključeni USB2.0 i serijski RS232/RS485 ulazi
MI1000/MI2000 rade bez ventilatora, zamjena i čišćenje nije potrebno

Poziv na suradnju!

Na različitim razinama industrijske automatizacije i kontrole procesa uključeni su različiti partneri – od dobavljača opreme, sistem integratora, projektanta do održavanja i krajnjeg korisnika uređaja. INEA CR svim uključenim partnerima nudi tehničku podršku i periodične obuke. Ako imate prijedlog o bilo kakvom obliku suradnje, molimo javite nam se!

Kontaktirajte nas