IXXAT Smart Grid rješenja

Smart Grid produkti su namijenjeni rješavanju komunikacijskih izazova kod aplikacija u energetiki i kod pametnih mreža (tzv. Smart Grids). SG gateway prijelazi omogućuju komunikaciju industrijskih automatizacijskih sistema i kontrolnih sistema za energetiku, sistema za snabdevanje (otpadnih) voda, gasnih energetskih sistema i energetskih mreža na željeznici.

SG gateway prijelazi pomoću integriranog Web-PLC kontrolera djeluje kao informacijski most između dva sistema ili da izvršava jednostavne automatizacijske funkcije, npr. predobrađivanje izmjerenih podataka ili generiranje poruka (statusne, alarmne poruke i slično).

SG-Gateway prijelazi

Svi SG-gateway-i podržavaju komunikacijske protokole koji se koriste u modernim Smart Grid mrežama - IEC60870-5-104 i IEC61850, a pored toga također uključuju Modbus TCP Client/Server i Modbus RTU Master/Slave funkcionalnosti. Gateway prijelazi mogu komunicirati i sa industrijskim Fieldbus i Ethernet mrežama kao što su Profibus i Profinet.

Smart Grid i Energy rješenja za sisteme u industriji, energetici i energetske sisteme na željeznici omogućuju povezivanje Energy protokola sa Fieldbus-ovima i industrijskim Ethernetom. IXXAT SG prolazi omogućuju komuniciranje industrijske opreme sa pametnim mrežama. Sve verzije IXXAT SG podržavaju komunikacijske protokole koji se koriste u Smart Grid pametnim mrežama (IEC60870-5-104 i IEC61850), a pored toga uključuju Modbus TCP Client/Server i Modbus RTU Master/Slave funkcije. SG prolazi mogu komunicirati sa industrijskim fieldbus mrežama ili mrežama industrijskog Etherneta (Profibus, Profinet ili ostalim industrijskim mrežama).
IXXAT SG gateway s Ethernet/IP povezanošću
Smart Grid i Energy rješenja za sisteme u industriji, energetici i energetske sisteme na željeznici omogućuju povezivanje Energy protokola sa Fieldbus-ovima i industrijskim Ethernetom. IXXAT SG prolazi omogućuju komuniciranje industrijske opreme sa pametnim mrežama. Sve verzije IXXAT SG podržavaju komunikacijske protokole koji se koriste u Smart Grid pametnim mrežama (IEC60870-5-104 i IEC61850), a pored toga uključuju Modbus TCP Client/Server i Modbus RTU Master/Slave funkcije. SG prolazi mogu komunicirati sa industrijskim fieldbus mrežama ili mrežama industrijskog Etherneta (Profibus, Profinet ili ostalim industrijskim mrežama).
IXXAT SG gateway sa I/O povezanošću
Smart Grid i Energy rješenja za sisteme u industriji, energetici i energetske sisteme na željeznici omogućuju povezivanje Energy protokola sa Fieldbus-ovima i industrijskim Ethernetom. IXXAT SG prolazi omogućuju komuniciranje industrijske opreme sa pametnim mrežama. Sve verzije IXXAT SG podržavaju komunikacijske protokole koji se koriste u Smart Grid pametnim mrežama (IEC60870-5-104 i IEC61850), a pored toga uključuju Modbus TCP Client/Server i Modbus RTU Master/Slave funkcije. SG prolazi mogu komunicirati sa industrijskim fieldbus mrežama ili mrežama industrijskog Etherneta (Profibus, Profinet ili ostalim industrijskim mrežama).
IXXAT SG gateway s M-Bus povezanošću
Smart Grid i Energy rješenja za sisteme u industriji, energetici i energetske sisteme na željeznici omogućuju povezivanje Energy protokola sa Fieldbus-ovima i industrijskim Ethernetom. IXXAT SG prolazi omogućuju komuniciranje industrijske opreme sa pametnim mrežama. Sve verzije IXXAT SG podržavaju komunikacijske protokole koji se koriste u Smart Grid pametnim mrežama (IEC60870-5-104 i IEC61850), a pored toga uključuju Modbus TCP Client/Server i Modbus RTU Master/Slave funkcije. SG prolazi mogu komunicirati sa industrijskim fieldbus mrežama ili mrežama industrijskog Etherneta (Profibus, Profinet ili ostalim industrijskim mrežama).
IXXAT SG gateway s Profinet povezanošću
Smart Grid i Energy rješenja za sisteme u industriji, energetici i energetske sisteme na željeznici omogućuju povezivanje Energy protokola sa Fieldbus-ovima i industrijskim Ethernetom. IXXAT SG prolazi omogućuju komuniciranje industrijske opreme sa pametnim mrežama. Sve verzije IXXAT SG podržavaju komunikacijske protokole koji se koriste u Smart Grid pametnim mrežama (IEC60870-5-104 i IEC61850), a pored toga uključuju Modbus TCP Client/Server i Modbus RTU Master/Slave funkcije. SG prolazi mogu komunicirati sa industrijskim fieldbus mrežama ili mrežama industrijskog Etherneta (Profibus, Profinet ili ostalim industrijskim mrežama).
IXXAT SG gateway s PROFIBUS povezanošću

Primjeri primjene Smart Grid rješenja

Agregacija podataka o energiji

Smart Grid i Energy rješenja za sisteme u industriji, energetici i energetske sisteme na željeznici omogućuju povezivanje Energy protokola sa Fieldbus-ovima i industrijskim Ethernetom. IXXAT SG prolazi omogućuju komuniciranje industrijske opreme sa pametnim mrežama. Sve verzije IXXAT SG podržavaju komunikacijske protokole koji se koriste u Smart Grid pametnim mrežama (IEC60870-5-104 i IEC61850), a pored toga uključuju Modbus TCP Client/Server i Modbus RTU Master/Slave funkcije. SG prolazi mogu komunicirati sa industrijskim fieldbus mrežama ili mrežama industrijskog Etherneta (Profibus, Profinet ili ostalim industrijskim mrežama).
 • SG Gateway prijelazi omogućuju prikupljanje podataka iz različitih energetskih uređaja i prijenos podataka na aplikacije za agregaciju podataka i Cloud aplikacije
 • podrška za više protokola: Modbus, IEC61850, IEC60870-5 i DNP3
 • OPC-UA i MQTT podrška za povezivanje sa svim relevantnim "Cloud" uslugama
 • sigurnost obezbeđena preko OpenVPN i TLS "End-to-End" šifriranja

Energetske mreže na železnici i transportni infrastrukturi

Smart Grid i Energy rješenja za sisteme u industriji, energetici i energetske sisteme na željeznici omogućuju povezivanje Energy protokola sa Fieldbus-ovima i industrijskim Ethernetom. IXXAT SG prolazi omogućuju komuniciranje industrijske opreme sa pametnim mrežama. Sve verzije IXXAT SG podržavaju komunikacijske protokole koji se koriste u Smart Grid pametnim mrežama (IEC60870-5-104 i IEC61850), a pored toga uključuju Modbus TCP Client/Server i Modbus RTU Master/Slave funkcije. SG prolazi mogu komunicirati sa industrijskim fieldbus mrežama ili mrežama industrijskog Etherneta (Profibus, Profinet ili ostalim industrijskim mrežama).
 • hitno isključenje nadzemne kontaktne linije za napajanje vlakova
 • segmenti željezničke pruge moraju biti kontrolirani pomoću udaljenog praćenja sa kontrolnih centra
 • retrofit starih vodova za distribuciju energije
 • podrška starim prekidačima za napajanje - MODBUS RTU, MODBUS TCP i onima koji ne podržavaju komunikacije
 • podrška SCADA aplikacijama sa 60870-5-104 i 61850 protokolima

Virtualne elektrane

Smart Grid i Energy rješenja za sisteme u industriji, energetici i energetske sisteme na željeznici omogućuju povezivanje Energy protokola sa Fieldbus-ovima i industrijskim Ethernetom. IXXAT SG prolazi omogućuju komuniciranje industrijske opreme sa pametnim mrežama. Sve verzije IXXAT SG podržavaju komunikacijske protokole koji se koriste u Smart Grid pametnim mrežama (IEC60870-5-104 i IEC61850), a pored toga uključuju Modbus TCP Client/Server i Modbus RTU Master/Slave funkcije. SG prolazi mogu komunicirati sa industrijskim fieldbus mrežama ili mrežama industrijskog Etherneta (Profibus, Profinet ili ostalim industrijskim mrežama).
 • podrška "Cloud" konceptu distribuiranih elektrana heterogenih energetskih resursa za potrebe poboljšanja i unapređenja proizvodnje energije
 • podrška za gasne motore sa PROFINET i PROFIBUS
 • podrška za fotonaponske objekte sa MODBUS
 • podrška ogromnim opterećenjima sa PROFINET, PROFIBUS i Ethernet/IP
 • podrška SCADA aplikacijama sa 61850, 60870-5-104 i DNP3

Kontrola energetskih podataka

Smart Grid i Energy rješenja za sisteme u industriji, energetici i energetske sisteme na željeznici omogućuju povezivanje Energy protokola sa Fieldbus-ovima i industrijskim Ethernetom. IXXAT SG prolazi omogućuju komuniciranje industrijske opreme sa pametnim mrežama. Sve verzije IXXAT SG podržavaju komunikacijske protokole koji se koriste u Smart Grid pametnim mrežama (IEC60870-5-104 i IEC61850), a pored toga uključuju Modbus TCP Client/Server i Modbus RTU Master/Slave funkcije. SG prolazi mogu komunicirati sa industrijskim fieldbus mrežama ili mrežama industrijskog Etherneta (Profibus, Profinet ili ostalim industrijskim mrežama).
 • velike proizvodnje žele smanjiti energetske špice kod potrošnje energije s ciljem minimiziranja energetskih troškova
 • velike proizvodnje žele obezbediti stabilno snabdevanje energijom i povećati sigurnost pomoću prekidača podataka
 • podrška prekidačima sa 61850, MODBUS i GPIO
 • podrška opreme za mjerenje sa 61850, MODBUS i GPIO
 • podrška PLC standardima PROFINET, PROFIBUS i Ethernet/IP

Šta su pametne mreže (Smart Grids)?

Integracija različitih izvora obnovljive energije i električnih automobila u energetske (pametne) mreže nameće radikalne promene u naćinu na kojeg su energetske mreže dizajnirane i upravljane. Ključni elementi transformacije konvencionalnih energetskih mreža u pametne mreže su komunikacijske tehnologije i getveji.

Konvencionalne i stare energetske mreže izgrađene u prošlom stoljeću temelje se na pretpostavki da energetski tokovi idu u jednu smjer - od elektrane do krajnjeg korisnika, da je proizvodnja električne energije na bazi goriva konstantna i da je proizvodnja energije centralizirana (da generiranje energije obuhvaća samo par elektrana).

Smart Grid i Energy rješenja za sisteme u industriji, energetici i energetske sisteme na željeznici omogućuju povezivanje Energy protokola sa Fieldbus-ovima i industrijskim Ethernetom. IXXAT SG prolazi omogućuju komuniciranje industrijske opreme sa pametnim mrežama. Sve verzije IXXAT SG podržavaju komunikacijske protokole koji se koriste u Smart Grid pametnim mrežama (IEC60870-5-104 i IEC61850), a pored toga uključuju Modbus TCP Client/Server i Modbus RTU Master/Slave funkcije. SG prolazi mogu komunicirati sa industrijskim fieldbus mrežama ili mrežama industrijskog Etherneta (Profibus, Profinet ili ostalim industrijskim mrežama).

Pametne mreže su sasvim suprotni koncept, temelje se na više distribuiranih energetskih resursa kao što su solarne ili vetarne elektrane a pored toga omogućuju protok energije u oba smjera. Važan faktor kod obnovljivih resursa su vremenski uslovi koji su nestabilni i nepredvidljivi.

IXXAT SG Gateway prijelazi omogućuju komunikaciju u pametnim mrežama i omogućuju koncept "Demand Response" (odgovor na potražnju) gdje se umrežava preopterećenje mreža i višak struje u njima.

Što su virtualne elektrane (Virtual Power Plants)?

Virtualnu elektranu ili "Virtual Power Plant" predstavlja grupa distribuiranih instalacija koje generiraju energiju i koje upravlja centralna kontrolna entiteta.

Virtualne elektrane obuhvaćaju grupe malih generatorskih jedinica kao što su CHP jedinice, biogas pogoni, rezervni generatori (i ostalo) koji kolektivno rade kao jedna velika elektrana. Kao što ime sugerira, fizički ova elektrana ne postoji, ali grupa svih spomenutih izvora energije radi kao jedno pomoću sofisticiranog softvera.

Svaka pojedinaćna generatorska jedinica kao dio virtualne elektrane može koristiti SG Gateway prijelaz za komunikaciju sa udaljenim centralnim kontrolnim softverom koji upravlja celokupnu mrežu. SG prijelazi podržavaju industrijski standard VHPready za primjenu kod virtualnih elektrana.

Smart Grid i Energy rješenja za sisteme u industriji, energetici i energetske sisteme na željeznici omogućuju povezivanje Energy protokola sa Fieldbus-ovima i industrijskim Ethernetom. IXXAT SG prolazi omogućuju komuniciranje industrijske opreme sa pametnim mrežama. Sve verzije IXXAT SG podržavaju komunikacijske protokole koji se koriste u Smart Grid pametnim mrežama (IEC60870-5-104 i IEC61850), a pored toga uključuju Modbus TCP Client/Server i Modbus RTU Master/Slave funkcije. SG prolazi mogu komunicirati sa industrijskim fieldbus mrežama ili mrežama industrijskog Etherneta (Profibus, Profinet ili ostalim industrijskim mrežama).

*VHPready je industrijski standard baziran na IEC61850 i IEC60870-5-104 tehnologiji, i usmjeren na umrežavanje toplinskih pumpa, CHP jedinica i skladišnih sistema u virtualnim elektranama. Tako balansira (pre)opterećenja i distribuira energiju za balansirana tržišta energije.

Poziv na suradnju!

Na različitim razinama industrijske automatizacije i kontrole procesa uključeni su različiti partneri – od dobavljača opreme, sistem integratora, projektanta do održavanja i krajnjeg korisnika uređaja. INEA CR svim uključenim partnerima nudi tehničku podršku i periodične obuke. Ako imate prijedlog o bilo kakvom obliku suradnje, molimo javite nam se!

Kontaktirajte nas