Anybus Wireless Bolt

Anybus Wireless Bolt omogućuje povezivanje industrijskih uređaja na bežične mreže. Za operatere, održavaoce i vođe proizvodnih pogona bežični pristup uređaju značajno olakšava rad i pored toga predstavlja potpuno nove mogućnosti.

Bolt se instalira na elektro ormar ili uređaj, a bežična veza uspostavi se preko Bluetooth, Bluetooth Low Energy ili WiFi komunikacije.

Karakteristike i prednosti

 • Bolt obuhvata konektor, komunikacioni procesor i integrisanu antenu
 • sertifikovan za spoljnu upotrebu (UL/Nema 4X)
 • bežičano spajanje pomoću WLAN, Bluetooth i Bluetooth Low Energy protokola
 • Fast Roaming (IEEE 802.11r), i High link brzina (IEEE 802.11n)
 • kompatibilnost sa Anybus Wireless Bridge produktima
 • postoje dve verzije: 18-pin i RJ45 PoE
 • podržava povezivanje sa Cloud rešenjima, upotrebu kod AGV vozila, prenos podataka u realnom vremenu ili integraciju u SCADA sistem
 • na žičani strani moguće spajanje sa Ethernet i BACnet/IP, EtherNet/IP, Modbus-TCP, PROFINET i TCP/UDP protokolima
Anybus Wireless Bolt omogućuje povezivanje industrijskih uređaja na bežične mreže. Za operatere, održavaoce i vođe proizvodnih pogona bežični pristup uređaju značajno olakšava rad i pored toga predstavlja potpuno nove mogućnosti.

WLAN interfejs

 • Wireless standardi: WLAN 802.11 a, b, g, n, d.
 • operacioni režim - kao pristupna točka ili kao Client
 • maksimalni broj "Slave" uređaja u režimu pristupne točke - 7
 • potrošnja energije - 54 mA (24 V DC)
 • net protok podataka - 20 Mbps, brzina veze - max 65 Mbps (802.11 n SISO)
 • izlazna snaga RF signala - 18 dBm EIRP (uključujući antenu (3dBi))
 • WiFi kanal - 2,4 Ghz

Bluetooth interfejs

 • Wireless standardi/profili: PANU&NAP
 • operacioni režim: pristupna točka ili klijent
 • RF izlazna snaga: 14 dBm EIRP (uključujući antenu (3dBi))
 • potrošnja energije: 36 mA, 24 V DC
 • net protok podataka: ~1 Mbps
 • podrška Bluetooth verziji Classic Bluetooth v2.1
 • sigurnost: autentikacija & autorizacija, šifriranje & zaštita podataka
 • Bluetooth sprovedena osetlivost: -90 dBm

Ethernet interfejs

 • podržava sve Ethernet protokole koji koriste IP, TCP, UDP i ostalo
 • podržava bežično premošćivanje industrijskih Ethernet protokola BACnet/IP, EtherNet/IP, Modbus-TCP, PROFINET i ostalo
 • Ethernet interfejs - 10/100BASE-T

Bluetooth Low Energy interfejs

 • Wireless standard/profil: GATT
 • operacioni režim: centralni ili periferni (na čekanju)
 • RF izlazna snaga: 10 dBm EIRP (uključujući antenu (3 dBi))
 • maksimalni broj simultanih veza za centralni operacioni režim: 7
 • potrošnja energije: 36 mA (kod 24 V DC)
 • net protok podataka: ~200 kbps

Koncept Bring-Your-Own-Device

 • Bring-Your-Own-Device koncept omogućuje direktni bežičani pristup vašom uređaju
 • direktan pristup omogućuje udaljeno konfigurisanje i daljinsko rešavanje problema
 • na udaljenosti 100 metara, moguće je preko interne veb stranice uspostaviti pristup pomoću prenosnog PC kompjutera, tablet PCa ili pametnog telefona
 • lokalni HMI panel na uređaju tako može biti zamenjen sa jeftinijom opcijom, a operater, tehnik ili održavač ima olakšan posao
Anybus Wireless Bolt omogućuje povezivanje industrijskih uređaja na bežične mreže. Za operatere, održavaoce i vođe proizvodnih pogona bežični pristup uređaju značajno olakšava rad i pored toga predstavlja potpuno nove mogućnosti.
Anybus BOLT nudi jednostavno konfiguriranje bežične pristupne točke.

Poziv na suradnju!

Na različitim razinama industrijske automatizacije i kontrole procesa uključeni su različiti partneri – od dobavljača opreme, sistem integratora, projektanta do održavanja i krajnjeg korisnika uređaja. INEA CR svim uključenim partnerima nudi tehničku podršku i periodične obuke. Ako imate prijedlog o bilo kakvom obliku suradnje, molimo javite nam se!

Kontaktirajte nas