Komunikacijska rješenja HMS Networks

HMS Industrial Networks brine o tome, da vaši uređaji mogu komunicirati među sobom i sa vama. Veliki broj robota, motora, pogona, generatora i ostalih kritičnih uređaja oslanja se na proizvode HMS Networks, da bi postigli besprijekornu komunikaciju između uređaja i sa operaterima te višim razinama tvornica. Pored toga HMS Networks osigurava i pretvarače za komunikaciju u pametnim zgradama te za spajanje klimatskih (AC/HVAC) sustava.

Ciljem postići koncept IIoT/Industrija 4.0 te ciljem ponuditi napredna riješenja za pametne zgrade i za spajanje AC sustava, u INEA CR nudimo 3 proizvodne grupe proizvođača HMS Networks za različite svrhe:

 • komunikacijske pretvarače i umetljive čipove/kartice za prijelaz između različitih komunikacijskih protokola i bežična rješenja Anybus
 • module i pretvarače IXXAT za uspostavljanje CAN i Safety komunikacije, te Smart Grid komunikacije u energetici
 • pretvarače i Cloud riješenja Intesis za uspostavljanje komunikacije u pametnim zgradama i za spajanje AC sustava
Ciljem postići koncepte IIoT i Industrija 4.0, u INEA CR nudimo 2 produktne grupe proizvođača HMS Networks za različite svrhe:

-komunikacijske pretvarače i umetljive čipove/kartice za prijelaz između različitih komunikacijskih protokola i bežična rješenja Anybus
-module i pretvarače IXXAT za uspostavljanje CAN i Safety komunikacije, te Smart Grid komunikacije u energetici
Anybus_Logotypeweb

Anybus komunikacijski pretvarači

HMS gateways

Komunikacijski pretvarači se koriste kao komunikacijski prevoditelji između uređaja ili mreža, koji koriste različite komunikacijske protokole. Na ovakav način moguće je međusobno spojiti većinu industrijskih protokola unutar industrijskih Ethernet i Fieldbus mreža. Anybus nudi također posvećene interfejse koji mogu biti ugrađeni za komunikaciju uređaja sa otvorenim mrežama.

Anybus ugrađena rješenja

Ugrađena rješenja Anybus su namijenjena proizvođačima mašina i elektronike. Moduli za umetanje, čipovi i komunikacijske kartice su namijenjene integriranju u konačni proizvod (uređaj) za povezanost na specifični komunikacijski protokol. U slučaju velikih količina uređaja i serijske proizvodnje uređaja, integrirani komunikacijski moduli su isplativo rješenje. U nekim slučajevima komunikacijski moduli i čipovi mogu se razviti prema zahtjevu klijenta.

Ugrađena rješenja Anybus su namijenjena proizvođačima mašina i elektronike. Moduli za umetanje, čipovi i komunikacijske kartice su namijenjene integriranju u konačni proizvod (uređaj) za povezanost na specifični komunikacijski protokol. U slučaju velikih količina uređaja i serijske proizvodnje uređaja, integrirani komunikacijski moduli su isplativo rješenje. U nekim slučajevima komunikacijski moduli i čipovi mogu se razviti prema zahtjevu klijenta.

Anybus bežična rješenja

anybus wireless

Komponente Anybus Wireless omogućuju WLAN i Bluetooth komunikaciju na mjestima, gdje žičana veza nije moguća ili poželjna. Moguće je upravljanje mašina putem tablet PC-a ili pametnog telefona te na taj način olakšati rad operaterima.

Anybus EDGE rješenja

Anybus EDGE tehnologija omogućuje potpunu digitalizaciju industrijskog procesa koji se odvija na razini proizvodnih pogona. Koncept Industrijskog interneta stvari (IIoT) zahtijeva prave i dragocjene podatke sa proizvodnih uređaja na najviše razine firme.

Anybus EDGE tehnologija omogućuje potpunu digitalizaciju industrijskog procesa koji se odvija na razini proizvodnih pogona. Koncept Industrijskog interneta stvari (IIoT) zahtijeva prave i dragocjene podatke sa proizvodnih uređaja na najviše razine firme.

EDGE tehnologija:

 • omogućuje konverziju Big Data (velikih podataka) u Smart data (pametne podatke)
 • na razine donošenja odluka šalje i pretvara samo prave i korisne podatke
 • omogućuje sigurnost očuvanja podataka
 • šalje podatke na mjesta poduzeća po mjeri vaše aplikacije (IoT Cloud ili sistem preduzeća)
Intesis by hms networks TM_CMYK (1)

Pretvornici komunikacijskih protokola u pametnim instalacijama

v6-gateway-shadow_showcase

BACnet, KNX, Modbus, DALI, M-Bus, ASCII, LonWorks i ostali. Sve ove protokole podržavaju Intesis pretvornici. S najsuvremenijom tehnologijom na pouzdanoj platformi, dostupna su Vam komunikacijska rješenja za integraciju različitih protokola.

Komunikacijski pretvarači za AC uređaje i HVAC sustave

ac-interface-gateways-shadow_showcase

Intesis AC sučelja iz portfelja najpouzdanijih pretvornika za integraciju sustava za klimatizaciju (Air Conditioning) razvijena su u suradnji s glavnim proizvođačima klima uređaja. Provjerite najopsežniji portfelj AC sučelja za neograničenu komunikaciju u pametnim kućama i zgradama.

Cloud riješenja za HVAC sustave i pametne zgrade

ac-cloud-control-gateways-showcase

Cloud proizvodi osiguravaju riješenja za daljinsku povezanost vaših uređaja u Cloudu. Spojite sve vaše uređaje na Cloud razini.

Ixxat_Logotypeweb

IXXAT moduli za uspostavljanje CAN komunikacije

Komunikacijska rješenja za CAN mreže uključuju hardver, softver i ostalo za CAN, fieldbus mreže i industrijski Ethernet. IXXAT nudi ugrađene komponente, produkte za uspostavljanje CAN infrastrukture, ugrađene komponente za spajanje PC kompjutera i fieldbus/industrijskog Etherneta, USB-to-CAN/CAN FD/LIN pretvarače i komponente za uspostavljanje CAN FD mreža.

Komunikacijska rješenja za CAN mreže uključuju hardver, softver i ostalo za CAN, fieldbus mreže i industrijski Ethernet. IXXAT nudi ugrađene komponente, produkte za uspostavljanje CAN infrastrukture, ugrađene komponente za spajanje PC kompjutera i fieldbus/industrijskog Etherneta, USB-to-CAN/CAN FD/LIN pretvarače i komponente za uspostavljanje CAN FD mreža.

IXXAT Energy i Smart Grid rješenja

sg-gw-io-new-logo (1)

Smart Grid i Energy rješenja za sisteme u industriji, energetici i energetske sisteme na željeznici omogućuju povezivanje Energy protokola sa Fieldbus-ovima i industrijskim Ethernetom. IXXAT SG prolazi omogućuju komuniciranje industrijske opreme sa pametnim mrežama. Sve verzije IXXAT SG podržavaju komunikacijske protokole koji se koriste u Smart Grid pametnim mrežama (IEC60870-5-104 i IEC61850), a pored toga uključuju Modbus TCP Client/Server i Modbus RTU Master/Slave funkcije. SG prolazi mogu komunicirati sa industrijskim fieldbus mrežama ili mrežama industrijskog Etherneta (Profibus, Profinet ili ostalim industrijskim mrežama).

Testni alati i hardver za CAN, FlexRay i LIN protokole - testiranje auto komponenti

Moderna vozila su opremljena različitim elektronskim komponentama i kontrolnim sistemima - od kontrolne jedinice motora, "air-begova" i komponenta za podešavanje sjedala. Komunikacija među ovih sistema često se bazira na CAN, FlexRay, LIN ili ostalim protokolima. IXXAT Automotive rješenja su namijenjena testiranju i razvoju elektronskih komponenta u automobilima.

Moderna vozila su opremljena različitim elektronskim komponentama i kontrolnim sistemima - od kontrolne jedinice motora, "air-begova" i komponenta za podešavanje sjedala. Komunikacija među ovih sistema često se bazira na CAN, FlexRay, LIN ili ostalim protokolima. IXXAT Automotive rješenja su namijenjena testiranju i razvoju elektronskih komponenta u automobilima.

IXXAT Automotive rješenja se koriste kod:

 • bench testa (simulacija dijelova vozila putem RBS, jednostavna veza sa bench testovima preko Gateway rješenja, online data logging)
 • za crash testove (močno, kompaktno i sigurno logging rješenje, aktiviranje prema signalima ili detektiranju događaja)
 • za testove vožnje (skalabilno logging rješenje za sve važne komunikacijske protokole vozila i vizualizacija podataka/signala)
 • funkcionalni modeli (simulacija komunikacije putem RBS, proširenje na funkcionalnu simulaciju putem Matlab/Simulink modela)

IXXAT Safety komunikacija (standardi EN ISO 13849-1 i EN/IEC 62061)

IXXAT Safe su rješenja za jednostavnu implementaciju Safety komunikacije. Uključuje IO module, Safety protokol setove i inženjerske usluge. IXXAT Safety nudi produkte i rješenja za integraciju sigurnih IOjeva i komunikacijska rješenja koja se baziraju na EN ISO 13849-1 i EN/IEC 62061.

IXXAT Safe su rješenja za jednostavnu implementaciju Safety komunikacije. Uključuje IO module, Safety protokol setove i inženjerske usluge. IXXAT Safety nudi produkte i rješenja za integraciju sigurnih IOjeva i komunikacijska rješenja koja se baziraju na EN ISO 13849-1 i EN/IEC 62061.

 • IXXAT Safe T100
 • setovi Safety protokola
 • Inženjerske usluge

Poziv na suradnju!

Na različitim razinama industrijske automatizacije i kontrole procesa uključeni su različiti partneri – od dobavljača opreme, sistem integratora, projektanta do održavanja i krajnjeg korisnika uređaja. INEA CR svim uključenim partnerima nudi tehničku podršku i periodične obuke. Ako imate prijedlog o bilo kakvom obliku suradnje, molimo javite nam se!

Kontaktirajte nas