Podaci o tvrtci

Puni naziv INEA CR – Informatizacija procesa i industrijska energetika d.o.o.
Skraćeni naziv INEA CR d.o.o.
Naslov: Lošinjska 4A, 10000 Zagreb
Telefon: +385 1 3694 001 do 003
Internet: www.inea.hr
E-mail: info@inea.hr
Banka: Erste & Steiermaerkische bank d.d., Rijeka, Hrvatska
Poslovni račun: HR9424020061100209972
Matični broj: 01219979
OIB: 59632311741